Hit list Wilson JP et al. (2011) - HC

164 hits, 164 proteins. Select all Deselect all
Hit_IDUniProt ACUniProt IDIsoformGene namesProtein also found in # palmitome studiesProtein also found in # targeted studies
SPalmH1947Q9NX63 MIC19_HUMANNACHCHD3, MINOS3, MIC1950
SPalmH1953P18085 ARF4_HUMANNAARF4, ARF230
SPalmH1958P07437 TBB5_HUMANNATUBB, TUBB5, OK/SW-cl.5620
SPalmH1964P09471 GNAO_HUMANNAGNAO174
SPalmH1970Q99536 VAT1_HUMANNAVAT140
SPalmH1975Q00610 CLH1_HUMANNACLTC, CLH17, CLTCL2, KIAA003450
SPalmH1981P68431 H31_HUMANNAHIST1H3A, H3FA;, HIST1H3B, H3FL;, HIST1H3C, H3FC;, HIST1H3D, H3FB;, HIST1H3E, H3FD;, HIST1H3F, H3FI;, HIST1H3G, H3FH;, HIST1H3H, H3FK;, HIST1H3I, H3FF;, HIST1H3J, H3FJ11
SPalmH1987P09651 ROA1_HUMANNAHNRNPA1, HNRPA130
SPalmH1992Q9H0U4 RAB1B_HUMANNARAB1B70
SPalmH1998P04843 RPN1_HUMANNARPN120
SPalmH2004P36873 PP1G_HUMANNAPPP1CC11
SPalmH2009P01111 RASN_HUMANNANRAS, HRAS11311
SPalmH2015P18669 PGAM1_HUMANNAPGAM1, PGAMA, CDABP000630
SPalmH2021P08238 HS90B_HUMANNAHSP90AB1, HSP90B, HSPC2, HSPCB30
SPalmH2026P31146 COR1A_HUMANNACORO1A, CORO100
SPalmH2032P17987 TCPA_HUMANNATCP1, CCT1, CCTA51
SPalmH2038P62937 PPIA_HUMANNAPPIA, CYPA70
SPalmH2043P07737 PROF1_HUMANNAPFN140
SPalmH2049Q06830 PRDX1_HUMANNAPRDX1, PAGA, PAGB, TDPX220
SPalmH2055P68363 TBA1B_HUMANNATUBA1B20
SPalmH2075P23396 RS3_HUMANNARPS3, OK/SW-cl.2630
SPalmH2080P12236 ADT3_HUMANNASLC25A6, ANT3, CDABP005130
SPalmH2086O00410 IPO5_HUMANNAIPO5, KPNB3, RANBP520
SPalmH2093O75083 WDR1_HUMANNAWDR130
SPalmH2098P62820 RAB1A_HUMANNARAB1A, RAB150
SPalmH2104P34931 HS71L_HUMANNAHSPA1L10
SPalmH1943O15355 PPM1G_HUMANNAPPM1G, PPM1C10
SPalmH1944P62191 PRS4_HUMANNAPSMC130
SPalmH1945P49006 MRP_HUMANNAMARCKSL1, MLP, MRP10
SPalmH1946Q9NUQ9 FA49B_HUMANNAFAM49B, BM-009110
SPalmH1948Q6IAA8 LTOR1_HUMANNALAMTOR1, C11orf59, PDRO, PP7157131
SPalmH1949Q5VST6 AB17B_HUMANNAABHD17B, C9orf77, FAM108B1, CGI-67, FAM108B91
SPalmH1950P11717 MPRI_HUMANNAIGF2R, MPRI61
SPalmH1951P84077 ARF1_HUMANNAARF130
SPalmH1952P84085 ARF5_HUMANNAARF520
SPalmH1954P63241 IF5A1_HUMANNAEIF5A60
SPalmH1955Q13509 TBB3_HUMANNATUBB3, TUBB420
SPalmH1956P06239 LCK_HUMANNALCK58
SPalmH1957Q9BUF5 TBB6_HUMANNATUBB620
SPalmH1959P68371 TBB4B_HUMANNATUBB4B, TUBB2C20
SPalmH1960Q9BVA1 TBB2B_HUMANNATUBB2B20
SPalmH1961P08754 GNAI3_HUMANNAGNAI3132
SPalmH1962P04899 GNAI2_HUMANNAGNAI2, GNAI2B136
SPalmH1963Q99832 TCPH_HUMANNACCT7, CCTH, NIP7-120
SPalmH1965Q15758 AAAT_HUMANNASLC1A5, ASCT2, M7V1, RDR, RDRC130
SPalmH1966P52597 HNRPF_HUMANNAHNRNPF, HNRPF40
SPalmH1967P48735 IDHP_HUMANNAIDH230
SPalmH1968P30050 RL12_HUMANNARPL1261
SPalmH1969P23284 PPIB_HUMANNAPPIB, CYPB30
SPalmH1971P31947 1433S_HUMANNASFN, HME110
SPalmH1972P31946 1433B_HUMANNAYWHAB40
SPalmH1973Q04917 1433F_HUMANNAYWHAH, YWHA140
SPalmH1974P61981 1433G_HUMANNAYWHAG40
SPalmH1976P62258 1433E_HUMANNAYWHAE40
SPalmH1977P27348 1433T_HUMANNAYWHAQ40
SPalmH1978Q13813 SPTN1_HUMANNASPTAN1, NEAS, SPTA220
SPalmH1979P62249 RS16_HUMANNARPS1640
SPalmH1980P84243 H33_HUMANNAH3F3A, H3.3A, H3F3, PP781;, H3F3B, H3.3B11
SPalmH1982Q71DI3 H32_HUMANNAHIST2H3A;, HIST2H3C, H3F2, H3FM;, HIST2H3D11
SPalmH1983P08133 ANXA6_HUMANNAANXA6, ANX620
SPalmH1984P63104 1433Z_HUMANNAYWHAZ40
SPalmH1985O43169 CYB5B_HUMANNACYB5B, CYB5M, OMB580
SPalmH1986P35232 PHB_HUMANNAPHB40
SPalmH1988Q9Y490 TLN1_HUMANNATLN1, KIAA1027, TLN20
SPalmH1989P05023 AT1A1_HUMANNAATP1A170
SPalmH1990P60174 TPIS_HUMANNATPI1, TPI40
SPalmH1991Q14697 GANAB_HUMANNAGANAB, G2AN, KIAA008820
SPalmH1993P05141 ADT2_HUMANNASLC25A5, ANT240
SPalmH1994Q9UL46 PSME2_HUMANNAPSME240
SPalmH1995P12235 ADT1_HUMANNASLC25A4, ANT120
SPalmH1996P62140 PP1B_HUMANNAPPP1CB10
SPalmH1997O43143 DHX15_HUMANNADHX15, DBP1, DDX1520
SPalmH1999P45880 VDAC2_HUMANNAVDAC240
SPalmH2000P21796 VDAC1_HUMANNAVDAC1, VDAC30
SPalmH2001P35579 MYH9_HUMANNAMYH930
SPalmH2002P38646 GRP75_HUMANNAHSPA9, GRP75, HSPA9B, mt-HSP7030
SPalmH2003Q07021 C1QBP_HUMANNAC1QBP, GC1QBP, HABP1, SF2P3250
SPalmH2005Q99714 HCD2_HUMANNAHSD17B10, ERAB, HADH2, MRPP2, SCHAD, XH98G2, SDR5C140
SPalmH2006P60900 PSA6_HUMANNAPSMA6, PROS2730
SPalmH2007Q9Y277 VDAC3_HUMANNAVDAC350
SPalmH2008P61247 RS3A_HUMANNARPS3A, FTE1, MFTL50
SPalmH2010P84996 ALEX_HUMANNAGNAS, GNAS190
SPalmH2011P55084 ECHB_HUMANNAHADHB, MSTP02970
SPalmH2012Q14165 MLEC_HUMANNAMLEC, KIAA0152131
SPalmH2013Q00839 HNRPU_HUMANNAC1orf199, HNRNPU, HNRPU, SAFA, U21.130
SPalmH2014P30048 PRDX3_HUMANNAPRDX3, AOP120
SPalmH2016B0I1T2 MYO1G_HUMANNAMYO1G, HA210
SPalmH2017P78371 TCPB_HUMANNACCT2, 99D8.1, CCTB31
SPalmH2018P22626 ROA2_HUMANNAHNRNPA2B1, HNRPA2B130
SPalmH2019P50148 GNAQ_HUMANNAGNAQ, GAQ146
SPalmH2020P08575 PTPRC_HUMANNAPTPRC, CD4510
SPalmH2022P34932 HSP74_HUMANNAHSPA4, APG220
SPalmH2023P49368 TCPG_HUMANNACCT3, CCTG, TRIC531
SPalmH2024P13796 PLSL_HUMANNALCP1, PLS210
SPalmH2025P26038 MOES_HUMANNAMSN40
SPalmH2027Q14974 IMB1_HUMANNAKPNB1, NTF9730
SPalmH2028Q16832 DDR2_HUMANNADDR2, NTRKR3, TKT, TYRO1010
SPalmH2029P22314 UBA1_HUMANNAUBA1, A1S9T, UBE130
SPalmH2030P14618 KPYM_HUMANNAPKM, OIP3, PK2, PK3, PKM250
SPalmH2031P02786 TFR1_HUMANNATFRC129
SPalmH2033P23528 COF1_HUMANNACFL1, CFL40
SPalmH2034P13639 EF2_HUMANNAEEF2, EF250
SPalmH2035P08107 HSP71_HUMANNAHSPA1A, HSPA1;, HSPA1B, HSPA1, HSX70;20
SPalmH2036P06748 NPM_HUMANNANPM1, NPM20
SPalmH2037P27824 CALX_HUMANNACANX148
SPalmH2039O00161 SNP23_HUMANNASNAP23161
SPalmH2040P07195 LDHB_HUMANNALDHB30
SPalmH2041P60033 CD81_HUMANNACD81, TAPA1, TSPAN28811
SPalmH2042P63261 ACTG_HUMANNAACTG1, ACTB, ACTG20
SPalmH2044P55072 TERA_HUMANNAVCP30
SPalmH2045Q15029 U5S1_HUMANNAEFTUD2, KIAA0031, SNRP11620
SPalmH2046Q14103 HNRPD_HUMANNAHNRNPD, AUF1, HNRPD20
SPalmH2047Q9UIQ6 LCAP_HUMANNALNPEP, OTASE100
SPalmH2048P17844 DDX5_HUMANNADDX5, G17P1, HELR, HLR130
SPalmH2050Q71U36 TBA1A_HUMANNATUBA1A, TUBA320
SPalmH2051P40227 TCPZ_HUMANNACCT6A, CCT6, CCTZ30
SPalmH2052P06733 ENOA_HUMANNAENO1, ENO1L1, MBPB1, MPB150
SPalmH2053P27701 CD82_HUMANNACD82, KAI1, SAR2, ST6, TSPAN27105
SPalmH2054P00338 LDHA_HUMANNALDHA, PIG1930
SPalmH2056P32119 PRDX2_HUMANNAPRDX2, NKEFB, TDPX110
SPalmH2057P60709 ACTB_HUMANNAACTB40
SPalmH2058P10809 CH60_HUMANNAHSPD1, HSP6050
SPalmH2059O00299 CLIC1_HUMANNACLIC1, G6, NCC2730
SPalmH2060P11142 HSP7C_HUMANNAHSPA8, HSC70, HSP73, HSPA1030
SPalmH2061P50991 TCPD_HUMANNACCT4, CCTD, SRB31
SPalmH2062P68133 ACTS_HUMANNAACTA1, ACTA30
SPalmH2063P09972 ALDOC_HUMANNAALDOC, ALDC10
SPalmH2064P68104 EF1A1_HUMANNAEEF1A1, EEF1A, EF1A, LENG750
SPalmH2065Q15393 SF3B3_HUMANNASF3B3, KIAA0017, SAP13020
SPalmH2066P04406 G3P_HUMANNAGAPDH, GAPD, CDABP0047, OK/SW-cl.1260
SPalmH2067P62241 RS8_HUMANNARPS8, OK/SW-cl.8320
SPalmH2068P12956 XRCC6_HUMANNAXRCC6, G22P120
SPalmH2069P05388 RLA0_HUMANNARPLP030
SPalmH2070Q13011 ECH1_HUMANNAECH110
SPalmH2071P48643 TCPE_HUMANNACCT5, CCTE, KIAA009841
SPalmH2072P09211 GSTP1_HUMANNAGSTP1, FAEES3, GST330
SPalmH2073P61978 HNRPK_HUMANNAHNRNPK, HNRPK30
SPalmH2074P00558 PGK1_HUMANNAPGK1, PGKA, MIG10, OK/SW-cl.11040
SPalmH2076P04075 ALDOA_HUMANNAALDOA, ALDA40
SPalmH2077Q08211 DHX9_HUMANNADHX9, DDX9, LKP, NDH230
SPalmH2078P31943 HNRH1_HUMANNAHNRNPH1, HNRPH, HNRPH130
SPalmH2079P60660 MYL6_HUMANNAMYL620
SPalmH2081Q14344 GNA13_HUMANNAGNA13141
SPalmH2082Q9Y4R7 TTLL3_HUMANNATTLL3, PRO020700
SPalmH2083P07900 HS90A_HUMANNAHSP90AA1, HSP90A, HSPC1, HSPCA31
SPalmH2084P40926 MDHM_HUMANNAMDH240
SPalmH2085P00505 AATM_HUMANNAGOT230
SPalmH2087B2RPK0 HGB1A_HUMANNAHMGB1P1, HMG1L1, HMGB1L100
SPalmH2088P20700 LMNB1_HUMANNALMNB1, LMN2, LMNB20
SPalmH2089P13010 XRCC5_HUMANNAXRCC5, G22P230
SPalmH2091P63244 RACK1_HUMANNAGNB2L1, HLC7, PIG21, RACK140
SPalmH2092P50990 TCPQ_HUMANNACCT8, C21orf112, CCTQ, KIAA000240
SPalmH2094P14625 ENPL_HUMANNAHSP90B1, GRP94, TRA120
SPalmH2095P27635 RL10_HUMANNARPL10, DXS648E, QM30
SPalmH2096P09429 HMGB1_HUMANNAHMGB1, HMG110
SPalmH2097P62701 RS4X_HUMANNARPS4X, CCG2, RPS4, SCAR20
SPalmH2099Q16531 DDB1_HUMANNADDB1, XAP120
SPalmH2100P25705 ATPA_HUMANNAATP5A1, ATP5A, ATP5AL2, ATPM30
SPalmH2101P50395 GDIB_HUMANNAGDI2, RABGDIB30
SPalmH2102Q9H3N1 TMX1_HUMANNATMX1, TMX, TXNDC, TXNDC1, PSEC0085, UNQ235/PRO268132
SPalmH2103P11021 GRP78_HUMANNAHSPA5, GRP7820
SPalmH2105P07237 PDIA1_HUMANNAP4HB, ERBA2L, PDI, PDIA1, PO4DB30
SPalmH2106P62826 RAN_HUMANNARAN, ARA24, OK/SW-cl.8160
SPalmH2090Q562P9 Q562P9_HUMAN1ACT00
Edit | Back