Hit list Martin BR et al. (2009) - LC

188 hits, 188 proteins. Select all Deselect all
Hit_IDUniProt ACUniProt IDIsoformGene namesProtein also found in # palmitome studiesProtein also found in # targeted studies
SPalmH903Q6PIU2 NCEH1_HUMANNANCEH1, AADACL1, KIAA136350
SPalmH904P28288 ABCD3_HUMANNAABCD3, PMP70, PXMP140
SPalmH905Q9H845 ACAD9_HUMANNAACAD920
SPalmH906O95573 ACSL3_HUMANNAACSL3, ACS3, FACL3, LACS320
SPalmH907O14672 ADA10_HUMANNAADAM10, KUZ, MADM100
SPalmH908P04075 ALDOA_HUMANNAALDOA, ALDA40
SPalmH909Q9H6X2 ANTR1_HUMANNAANTXR1, ATR, TEM871
SPalmH910O43747 AP1G1_HUMANNAAP1G1, ADTG, CLAPG110
SPalmH911Q9BZZ5 API5_HUMANNAAPI5, MIG820
SPalmH912Q3SXY8 AR13B_HUMANNAARL13B, ARL2L110
SPalmH913Q9NXU5 ARL15_HUMANNAARL15, ARFRP270
SPalmH914O75643 U520_HUMANNASNRNP200, ASCC3L1, HELIC2, KIAA078830
SPalmH915Q9Y2G3 AT11B_HUMANNAATP11B, ATPIF, ATPIR, KIAA095670
SPalmH916Q9H7F0 AT133_HUMANNAATP13A3, AFURS160
SPalmH917Q93084 AT2A3_HUMANNAATP2A310
SPalmH918P23634 AT2B4_HUMANNAATP2B4, ATP2B2, MXRA1, Atp2b450
SPalmH919P36542 ATPG_HUMANNAATP5C1, ATP5C, ATP5CL140
SPalmH920P48047 ATPO_HUMANNAATP5O, ATPO30
SPalmH921Q9Y487 VPP2_HUMANNAATP6V0A270
SPalmH922O43861 ATP9B_HUMANNAATP9B, ATPIIB, NEO1L, HUSSY-2020
SPalmH923O43505 B4GA1_HUMANNAB3GNT1, B3GNT6, B4GAT160
SPalmH924P15291 B4GT1_HUMANNAB4GALT1, GGTB290
SPalmH925Q9Y6E2 BZW2_HUMANNABZW2, HSPC028, MSTP01710
SPalmH926O15165 LRAD4_HUMANNALDLRAD4, C18orf100
SPalmH927Q9H0R3 TM222_HUMANNATMEM222, C1orf16050
SPalmH928Q9H813 TM206_HUMANNATMEM206, C1orf7540
SPalmH929Q63HQ0 AP1AR_HUMANNAAP1AR, C4orf16, PRO097151
SPalmH930Q8IW50 F219A_HUMANNAFAM219A, C9orf2501
SPalmH931Q14444 CAPR1_HUMANNACAPRIN1, GPIAP1, GPIP137, M11S1, RNG10510
SPalmH932P83916 CBX1_HUMANNACBX1, CBX10
SPalmH933Q13185 CBX3_HUMANNACBX310
SPalmH934Q8N7R7 CCYL1_HUMANNACCNYL170
SPalmH935P06126 CD1A_HUMANNACD1A00
SPalmH936P01730 CD4_HUMANNACD413
SPalmH937P60033 CD81_HUMANNACD81, TAPA1, TSPAN28811
SPalmH938P27701 CD82_HUMANNACD82, KAI1, SAR2, ST6, TSPAN27105
SPalmH939Q9NRR3 C42S2_HUMANNACDC42SE2, SPEC241
SPalmH940Q14839 CHD4_HUMANNACHD410
SPalmH941O14967 CLGN_HUMANNACLGN30
SPalmH942A5YKK6 CNOT1_HUMANNACNOT1, CDC39, KIAA1007, NOT1, AD-00500
SPalmH943P53621 COPA_HUMANNACOPA30
SPalmH944P50416 CPT1A_HUMANNACPT1A, CPT140
SPalmH945P55060 XPO2_HUMANNACSE1L, CAS, XPO230
SPalmH946Q9HCP0 KC1G1_HUMANNACSNK1G150
SPalmH947Q9Y6M4 KC1G3_HUMANNACSNK1G390
SPalmH948Q9GZU7 CTDS1_HUMANNACTDSP1, NIF3, NLIIF, SCP171
SPalmH949P61073 CXCR4_HUMANNACXCR400
SPalmH950Q9Y4D1 DAAM1_HUMANNADAAM1, KIAA066650
SPalmH951P61803 DAD1_HUMANNADAD100
SPalmH952P31689 DNJA1_HUMANNADNAJA1, DNAJ2, HDJ2, HSJ2, HSPF400
SPalmH953Q9NVH1 DJC11_HUMANNADNAJC1100
SPalmH954Q9H3Z4 DNJC5_HUMANNADNAJC5, CSP, CLN4133
SPalmH960P55884 EIF3B_HUMANNAEIF3B, EIF3S930
SPalmH965P63241 IF5A1_HUMANNAEIF5A60
SPalmH971O75369 FLNB_HUMANNAFLNB, FLN1L, FLN3, TABP, TAP40
SPalmH972Q8IXK2 GLT12_HUMANNAGALNT1210
SPalmH978P14866 HNRPL_HUMANNAHNRNPL, HNRPL, P/OKcl.1430
SPalmH984Q16891 MIC60_HUMANNAIMMT, HMP, MINOS2, PIG4, PIG52, MIC6030
SPalmH989O75071 EFC14_HUMANNAEFCAB14, KIAA049451
SPalmH995Q9BTT6 LRRC1_HUMANNALRRC1, LANO70
SPalmH1001P33993 MCM7_HUMANNAMCM7, CDC47, MCM220
SPalmH1006Q8WXI7 MUC16_HUMANNAMUC16, CA12500
SPalmH1012Q15233 NONO_HUMANNANONO, NRB5430
SPalmH1018Q01813 PFKAP_HUMANNAPFKP, PFKF20
SPalmH1023P28066 PSA5_HUMANNAPSMA510
SPalmH1029Q99460 PSMD1_HUMANNAPSMD130
SPalmH1035P51148 RAB5C_HUMANNARAB5C, RABL80
SPalmH1041P22670 RFX1_HUMANNARFX160
SPalmH1048Q02878 RL6_HUMANNARPL6, TXREB120
SPalmH1055Q9NTJ5 SAC1_HUMANNASACM1L, KIAA085120
SPalmH1060Q13247 SRSF6_HUMANNASRSF6, SFRS6, SRP5510
SPalmH1066Q8NBI5 S43A3_HUMANNASLC43A3, PSEC025230
SPalmH1072O15042 SR140_HUMANNAU2SURP, KIAA0332, SR14010
SPalmH1077O15400 STX7_HUMANNASTX781
SPalmH1083Q8WZ42 TITIN_HUMANNATTN10
SPalmH1089Q9P0L0 VAPA_HUMANNAVAPA, VAP3330
SPalmH955Q14126 DSG2_HUMANNADSG2, CDHF582
SPalmH956Q6P2E9 EDC4_HUMANNAEDC4, HEDLS20
SPalmH957P29692 EF1D_HUMANNAEEF1D, EF1D40
SPalmH958P26641 EF1G_HUMANNAEEF1G, EF1G, PRO160840
SPalmH959P13639 EF2_HUMANNAEEF2, EF250
SPalmH961Q99613 EIF3C_HUMANNAEIF3C, EIF3S8;, EIF3CL, EIF3S840
SPalmH962P60228 EIF3E_HUMANNAEIF3E, EIF3S6, INT620
SPalmH963Q9Y262 EIF3L_HUMANNAEIF3L, EIF3EIP, EIF3S6IP, HSPC021, HSPC025, MSTP00520
SPalmH964P38919 IF4A3_HUMANNAEIF4A3, DDX48, KIAA011150
SPalmH966Q96GS6 AB17A_HUMANNAABHD17A, C19orf27, FAM108A130
SPalmH967Q6PCB6 AB17C_HUMANNAABHD17C, FAM108C100
SPalmH968Q9BSJ8 ESYT1_HUMANNAESYT1, FAM62A, KIAA0747, MBC240
SPalmH969Q14318 FKBP8_HUMANNAFKBP8, FKBP3830
SPalmH970P21333 FLNA_HUMANNAFLNA, FLN, FLN140
SPalmH973Q92896 GSLG1_HUMANNAGLG1, CFR1, ESL1, MG16050
SPalmH974O15228 GNPAT_HUMANNAGNPAT, DAPAT, DHAPAT70
SPalmH975Q14789 GOGB1_HUMANNAGOLGB130
SPalmH976P09211 GSTP1_HUMANNAGSTP1, FAEES3, GST330
SPalmH977P13747 HLAE_HUMANNAHLA-E, HLA-6.2, HLAE00
SPalmH979P31942 HNRH3_HUMANNAHNRNPH3, HNRPH310
SPalmH980Q99714 HCD2_HUMANNAHSD17B10, ERAB, HADH2, MRPP2, SCHAD, XH98G2, SDR5C140
SPalmH981P41252 SYIC_HUMANNAIARS50
SPalmH982P24001 IL32_HUMANNAIL32, NK4, TAIF10
SPalmH983Q12905 ILF2_HUMANNAILF2, NF45, PRO306330
SPalmH985P12268 IMDH2_HUMANNAIMPDH2, IMPD220
SPalmH986P46940 IQGA1_HUMANNAIQGAP1, KIAA005130
SPalmH987O43736 ITM2A_HUMANNAITM2A, UNQ603/PRO118920
SPalmH988Q15046 SYK_HUMANNAKARS, KIAA007040
SPalmH990Q8IYS2 K2013_HUMANNAKIAA2013110
SPalmH991P52732 KIF11_HUMANNAKIF11, EG5, KNSL1, TRIP520
SPalmH992P52292 IMA1_HUMANNAKPNA2, RCH1, SRP110
SPalmH993Q96G23 CERS2_HUMANNACERS2, LASS2, TMSG110
SPalmH994O95202 LETM1_HUMANNALETM130
SPalmH996P48449 ERG7_HUMANNALSS, OSC10
SPalmH997P56192 SYMC_HUMANNAMARS30
SPalmH998P49736 MCM2_HUMANNAMCM2, BM28, CCNL1, CDCL1, KIAA003010
SPalmH999P33991 MCM4_HUMANNAMCM4, CDC2100
SPalmH1000Q14566 MCM6_HUMANNAMCM630
SPalmH1002Q9NU22 MDN1_HUMANNAMDN1, KIAA030110
SPalmH1003O14880 MGST3_HUMANNAMGST351
SPalmH1004Q99547 MPH6_HUMANNAMPHOSPH6, MPP630
SPalmH1005Q8N565 MREG_HUMANNAMREG, DSU, HDCGA21P61
SPalmH1007Q96S97 MYADM_HUMANNAMYADM, UNQ553/PRO111080
SPalmH1008O96009 NAPSA_HUMANNANAPSA, NAP1, NAPA10
SPalmH1009Q9H0A0 NAT10_HUMANNANAT10, ALP, KIAA170910
SPalmH1010Q9BT67 NFIP1_HUMANNANDFIP1, N4WBP5, PSEC0192, PSEC022340
SPalmH1011Q13423 NNTM_HUMANNANNT30
SPalmH1013Q9NX24 NHP2_HUMANNANHP2, NOLA2, HSPC286, NOP5/NOP5810
SPalmH1014Q9UQ80 PA2G4_HUMANNAPA2G4, EBP120
SPalmH1015Q99487 PAFA2_HUMANNAPAFAH201
SPalmH1016P11177 ODPB_HUMANNAPDHB, PHE1B20
SPalmH1017Q29RF7 PDS5A_HUMANNAPDS5A, KIAA0648, PDS5, PIG5410
SPalmH1019O00264 PGRC1_HUMANNAPGRMC1, HPR6.6, PGRMC10
SPalmH1020Q9H307 PININ_HUMANNAPNN, DRS, MEMA10
SPalmH1021Q9UMS4 PRP19_HUMANNAPRPF19, NMP200, PRP19, SNEV40
SPalmH1022P49768 PSN1_HUMANNAPSEN1, AD3, PS1, PSNL190
SPalmH1024P35998 PRS7_HUMANNAPSMC2, MSS140
SPalmH1025P17980 PRS6A_HUMANNAPSMC3, TBP120
SPalmH1026P43686 PRS6B_HUMANNAPSMC4, MIP224, TBP710
SPalmH1027P62195 PRS8_HUMANNAPSMC5, SUG110
SPalmH1028P62333 PRS10_HUMANNAPSMC6, SUG220
SPalmH1030Q9UNM6 PSD13_HUMANNAPSMD1320
SPalmH1031Q13200 PSMD2_HUMANNAPSMD2, TRAP230
SPalmH1032Q9UL46 PSME2_HUMANNAPSME240
SPalmH1033Q13308 PTK7_HUMANNAPTK7, CCK470
SPalmH1034P08575 PTPRC_HUMANNAPTPRC, CD4510
SPalmH1036Q9UKM9 RALY_HUMANNARALY, HNRPCL2, P54200
SPalmH1037O00410 IPO5_HUMANNAIPO5, KPNB3, RANBP520
SPalmH1039O15258 RER1_HUMANNARER140
SPalmH1040Q14699 RFTN1_HUMANNARFTN1, KIAA0084, MIG261
SPalmH1042P49795 RGS19_HUMANNARGS19, GAIP, GNAI3IP72
SPalmH1044P30050 RL12_HUMANNARPL1261
SPalmH1045Q02543 RL18A_HUMANNARPL18A20
SPalmH1046P62829 RL23_HUMANNARPL2340
SPalmH1047P46777 RL5_HUMANNARPL5, MSTP03060
SPalmH1049P62249 RS16_HUMANNARPS1640
SPalmH1051P46781 RS9_HUMANNARPS950
SPalmH1052Q5JTH9 RRP12_HUMANNARRP12, KIAA069020
SPalmH1053Q96DX4 RSPRY_HUMANNARSPRY1, KIAA1972, UNQ328/PRO44450
SPalmH1054Q9Y230 RUVB2_HUMANNARUVBL2, INO80J, TIP48, TIP49B, CGI-4620
SPalmH1056Q8NBX0 SCPDL_HUMANNASCCPDH, CGI-4920
SPalmH1057Q92854 SEM4D_HUMANNASEMA4D, C9orf164, CD100, SEMAJ30
SPalmH1058O75533 SF3B1_HUMANNASF3B1, SAP15530
SPalmH1059P23246 SFPQ_HUMANNASFPQ, PSF30
SPalmH1061Q587I9 SFT2C_HUMANNASFT2D370
SPalmH1062P34897 GLYM_HUMANNASHMT231
SPalmH1063P43007 SATT_HUMANNASLC1A4, ASCT1, SATT10
SPalmH1064Q02978 M2OM_HUMANNASLC25A11, SLC20A430
SPalmH1065Q8TB61 S35B2_HUMANNASLC35B2, PAPST1, PSEC014980
SPalmH1067Q9Y289 SC5A6_HUMANNASLC5A6, SMVT60
SPalmH1068P30825 CTR1_HUMANNASLC7A1, ATRC1, ERR, REC1L70
SPalmH1069P51532 SMCA4_HUMANNASMARCA4, BAF190A, BRG1, SNF2B, SNF2L400
SPalmH1070P62308 RUXG_HUMANNASNRPG, PBSCG20
SPalmH1071Q99523 SORT_HUMANNASORT141
SPalmH1073Q9Y5M8 SRPRB_HUMANNASRPRB, PSEC023020
SPalmH1074Q9UJZ1 STML2_HUMANNASTOML2, SLP2, HSPC10830
SPalmH1075Q8TCJ2 STT3B_HUMANNASTT3B, SIMP30
SPalmH1076Q12846 STX4_HUMANNASTX4, STX4A30
SPalmH1078Q13445 TMED1_HUMANNATMED1, IL1RL1L, IL1RL1LG60
SPalmH1079Q12893 TM115_HUMANNATMEM115, PL6, LUCA11.250
SPalmH1080Q4KMQ2 ANO6_HUMANNAANO6, TMEM16F20
SPalmH1081Q86T03 PP4P1_HUMANNAPIP4P1, TMEM55B, C14orf980
SPalmH1082O94886 CSCL1_HUMANNATMEM63A, KIAA0489, KIAA079290
SPalmH1084P49411 EFTU_HUMANNATUFM30
SPalmH1085Q9H1E5 TMX4_HUMANNATMX4, KIAA1162, TXNDC13, PSEC0095, UNQ475/PRO93870
SPalmH1086Q96IX5 USMG5_HUMANNAUSMG5, DAPIT, HCVFTP2, PD0491220
SPalmH1087P63027 VAMP2_HUMANNAVAMP2, SYB241
SPalmH1088O95183 VAMP5_HUMANNAVAMP5, HSPC19150
SPalmH1090P07947 YES_HUMANNAYES1, YES70
SPalmH1091P61981 1433G_HUMANNAYWHAG40
SPalmH1092Q8IUH5 ZDH17_HUMANNAZDHHC17, HIP14, HIP3, HYPH, KIAA0946, HSPC29440
SPalmH1093Q9C0B5 ZDHC5_HUMANNAZDHHC5, KIAA1748, ZNF37570
Edit | Back